NIBHV CONGRES

BEWUST VEILIG WERKEN | 24 NOVEMBER 2015  | CINEMEC EDE

Met veel plezier nodig ik u uit voor ons congres ´Bewust Veilig Werken´
op 24 november. In de ochtend zullen de sprekers ´Bewust Veilig
Werken´ vanuit verschillende perspectieven belichten. In de middag is
er gelegenheid om twee workshops te bezoeken. Wij hopen van harte
dat u aan ons congres zult deelnemen.

Koos Pulleman, directeur NIBHV

Het congres staat dit jaar in het teken van ‘Bewust Veilig Werken’. Het congres bestaat uit een inspirerend en actief ochtend- en middagprogramma.

Tijdens het ochtendprogramma komen sprekers aan bod die het thema ‘Bewust veilig werken’ vanuit verschillende invalshoeken benaderen. Denkt u hierbij aan beleid van bedrijven op het gebied van gezond veilig werken  en de wijze waarop de overheid dat beleid stimuleert en ondersteunt.

In de middag kunnen bezoekers deelnemen aan diverse workshops en is er gelegenheid om de stands te bezoeken.

Waarderingspunten

De Stichting voor de Certificatie van Vakbekwaamheid (SKO) heeft een waardering toegekend voor het congres van twee dagdelen van 1 punt onder de noemer “waardering Hobéon SKO-AH” en/of “waardering Hobéon SKO-VK”.